Dotacje EU

"Wzrost konkurencyjności Superstacji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i zaoferowanie nowych usług."

Opis projektu:

Projekt ma na celu wprowadzenie nowych usług w Superstacji i podniesienie jej konkurencyjności na rynku. Udostępnienie usług o bardzo wysokiej jakości będzie możliwe dzięki rozwojowi bazy technicznej, które zostanie osiągnięte przez zakup dodatkowych licencji na oprogramowanie nowoczesnego sprzętu IT oraz dodanie nowych funkcjonalnosci studia telewizyjnego. Umożliwi to produkcję audycji telewizyjnych w standardzie HD w formacie 16:9.

Poziom dofinansowania z Europejkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40%

Beneficjent: Superstacja Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013