Zobacz Online

Krzywe zwierciadło

Krzywe zwierciadło - dr Artur Bartoszewicz

Krzywe zwierciadło

Krzywe zwierciadło - prof. Adam Grzegorczyk

Salon polityczny

Salon Polityczny - Wojciech Biedroń, Wojciech Nomejko, Piotr Szumlewicz

Rozmowa dnia

Rozmowa dnia - Adam Krzemiński

Szpile

Szpile - Agata Diduszko-Zyglewska, Krystyna Kofta

Nie ma żartów

Nie ma żartów - gen. Adam Rapacki

Gilotyna

Gilotyna - Cena prawdy

Szpile

Szpile - prof. Magdalena Środa, Magdalena Rigamonti