Czyż nie...? - Anna Maria Żukowska, Piotr Apel, Michał Szczerba

12 stycznia 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Anna Maria Żukowska, Piotr Apel i Michał Szczerba.