Czyż nie...? - Elżbieta Bińczycka, Marek Jakubiak, Jerzy Wenderlich

26 stycznia 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Elżbieta Bińczycka, Marek Jakubiak i Jerzy Wenderlich.