Czyż nie...? - Ewa Winnicka-Wolniewicz, Andrzej Mroczek, Bartosz Weremczuk

20 lipca 2019. Gośćmi Kamili Biedrzyckiej byli Ewa Winnicka-Wolniewicz, Andrzej Mroczek i Bartosz Weremczuk.