Czyż nie...? - Iwona Śledzińska-Katarasińska, Anna Maria Żukowska, Sławomir Potapowicz

23 marca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Iwona Śledzińska-Katarasińska, Anna Maria Żukowska i Sławomir Potapowicz.