Czyż nie...? - Joanna Augustynowska, Katarzyna Piekarska, Zbigniew Gryglas

01 czerwca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Joanna Augustynowska, Katarzyna Piekarska i Zbigniew Gryglas.