Czyż nie...? - Joanna Mucha, prof. Bogusław Liberadzki, Sławomir Potapowicz

06 kwietnia 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Joanna Mucha, prof. Bogusław Liberadzki i Sławomir Potapowicz.