Czyż nie...? - Julia Pitera, Jacek Wilk, Andrzej Rozenek

30 marca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Julia Pitera, Jacek Wilk, Andrzej Rozenek.