Czyż nie...? - Julia Pitera, Marek Jakubiak, Wincenty Elsner

04 maja 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Julia Pitera, Marek Jakubiak i Wincenty Elsner.