Czyż nie...? - Julia Pitera, Marek Sawicki, Piotr Apel

02 lutego 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Julia Pitera, Marek Sawicki i Piotr Apel.