Czyż nie...? - Katarzyna Piekarska, Julia Pitera, Marek Jakubiak

23 lutego 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Katarzyna Piekarska, Julia Pitera i Marek Jakubiak.