Czyż nie...? - Paweł Grabowski, Jerzy Wenderlich, Michał Boni

27 kwietnia 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Paweł Grabowski, Jerzy Wenderlich i Michał Boni.