Czyż nie...? - prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Marek Grela, prof. Wawrzyniec Konarski

29 czerwca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Marek Grela i prof. Wawrzyniec Konarski.