Czyż nie...? - prof. dr hab. Henryk Domański, prof. Tadeusz Iwiński, Andrzej Sadowski

22 czerwca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli prof. dr hab. Henryk Domański, prof. Tadeusz Iwiński i Andrzej Sadowski.