Czyż nie...? - prof. Jerzy Maria Nowak, Janusz Onyszkiewicz, gen. dyw. Bogusław Pacek

15 czerwca 2019. Gośćmi Marka Czyża byli prof. Jerzy Maria Nowak, Janusz Onyszkiewicz i gen. dyw. Bogusław Pacek.