Czyż nie...? - Włodzimierz Czarzasty, Jan Grabiec, Marek Jakubiak

05 stycznia 2019. Gośćmi Marka Czyża byli Włodzimierz Czarzasty, Jan Grabiec i Marek Jakubiak.