Debata Grzegorza Łaguny - Adrian Stankowski, Przemysław Szubartowicz

13 pazdziernika 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Adrian Stankowski i Przemysław Szubartowicz.