Debata Grzegorza Łaguny - Agnieszka Ścigaj, Adam Szejnfeld

18 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Agnieszka Ścigaj i Adam Szejnfeld.