Debata Grzegorza Łaguny - Andrzej Krajewski, Witold Repetowicz

03 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Andrzej Krajewski i Witold Repetowicz.