Debata Grzegorza Łaguny - Bartosz Węglarczyk, Sylwester Latkowski

09 grudnia 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Bartosz Węglarczyk i Sylwester Latkowski.