Debata Grzegorza Łaguny - Dominika Wielowieyska, Piotr Semka

27 stycznia 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Dominika Wielowieyska i Piotr Semka.