Debata Grzegorza Łaguny - dr Małgorzata Bonikowska, dr Wojciech Szewko

09 czerwca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli dr Małgorzata Bonikowska i dr Wojciech Szewko.