Debata Grzegorza Łaguny - Ewa Zajączkowska, dr Andrzej Polaczkiewicz

13 lipca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Ewa Zajączkowska i dr Andrzej Polaczkiewicz.