Debata Grzegorza Łaguny - Jakub Majmurek, Marek Król

11 listopada 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Jakub Majmurek i Marek Król.