Debata Grzegorza Łaguny - Jakub Wiech, Dariusz Szwed

21 lipca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Jakub Wiech i Dariusz Szwed.