Debata Grzegorza Łaguny - Joanna Augustynowska, Marek Jakubiak

16 grudnia 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Joanna Augustynowska i Marek Jakubiak.