Debata Grzegorza Łaguny - Joanna Mucha, Jacek Wilk

04 maja 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Joanna Mucha i Jacek Wilk.