Debata Grzegorza Łaguny - Justyna Kościńska, Michał Wojtczuk

20 lipca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Justyna Kościńska i Michał Wojtczuk.