Debata Grzegorza Łaguny - Karol Gac, Radosław Gruca

23 grudnia 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Karol Gac i Radosław Gruca.