Debata Grzegorza Łaguny - Katarzyna Lubnauer

17 lutego 2019. Gościem Grzegorza Łaguny była Katarzyna Lubnauer.