Debata Grzegorza Łaguny - Marcin Celiński, Piotr Pałka

05 maja 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Marcin Celiński i Piotr Pałka.