Debata Grzegorza Łaguny - Michał Kamiński, dr Błażej Poboży

17 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Michał Kamiński i dr Błażej Poboży.