Debata Grzegorza Łaguny - Piotr Jaskulski, Jarosław Mikołaj Skoczeń

27 lipca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Piotr Jaskulski i Jarosław Mikołaj Skoczeń.