Debata Grzegorza Łaguny - Piotr Wójcik, Andrzej Sadowski

15 czerwca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Piotr Wójcik i Andrzej Sadowski.