Debata Grzegorza Łaguny - Rafał Ziemkiewicz, Tomasz Żółciak

10 marca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Rafał Ziemkiewicz i Tomasz Żółciak.