Debata Grzegorza Łaguny - Tomasz Cimoszewicz, Zbigniew Gryglas

30 grudnia 2018. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Tomasz Cimoszewicz i Zbigniew Gryglas.