Debata Grzegorza Łaguny - Witold Zembaczyński, Tomasz Rzymkowski

02 czerwca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Witold Zembaczyński i Tomasz Rzymkowski.