Debata Grzegorza Łaguny - Włodzimierz Czarzasty, Paweł Grabowski

13 stycznia 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Włodzimierz Czarzasty i Paweł Grabowski.