Debata Grzegorza Łaguny - Włodzimierz Zientarski, Łukasz Zboralski

22 czerwca 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Włodzimierz Zientarski i Łukasz Zboralski.