Debata Grzegorza Łaguny - Wojciech Biedroń, Janusz Schwertner

24 lutego 2019. Gośćmi Grzegorza Łaguny byli Wojciech Biedroń i Janusz Schwertner.