Debata Piotra Gembarowskiego - Joanna Senyszyn, Marcin Święcicki

16 stycznia 2016. Zmiany w Ordynacji Wyborczej. Komisja Europejska sprawdzi praworządność w Polsce. Gośćmi Piotra Gembarowskiego byli Joanna Senyszyn i Marcin Święcicki.