Debata Piotra Gembarowskiego - Julia Pitera, Jan Maria Jackowski

9 stycznia 2016. Protesty jako wyraz wspólnoty. Protesty przeciwko zmianom w mediach. Gośćmi Piotra Gembarowskiego byli Julia Pitera i Jan Maria Jackowski.