Debata Piotra Gembarowskiego - Katarzyna Lubnauer, Jacek Sasin

13 lutego 2016. Senat przyjął ustawę 500+. Program 500+ w praktyce. Gośćmi Piotra Gembarowskiego byli Katarzyna Lubnauer i Jacek Sasin.