Dookoła Świata - Andrzej Jonas, Jerzy Maria Nowak

05 lutego 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli Andrzej Jonas i Jerzy Maria Nowak.