Dookoła Świata - Andrzej Krajewski, Jarosław Kociszewski

08 stycznia 2017. Narodowe nastroje w Europie. Stosunki amerykańsko-rosyjskie. Polska między Rosją a Stanami. Zaangażowanie świata w syryjską wojnę. Gośćmi Wiktora Batera byli Andrzej Krajewski i Jarosław Kociszewski.