Dookoła Świata - dr Małgorzata Bonikowska, Andrzej Jonas

29 stycznia 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli dr Małgorzata Bonikowska i Andrzej Jonas.