Dookoła Świata - dr Małgorzata Bonikowska, Andrzej Krajewski

29 czerwca 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli dr Małgorzata Bonikowska i Andrzej Krajewski.