Dookoła Świata - dr Małgorzata Bonikowska, Andrzej Krajewski

25 maja 2019. Gośćmi Wiktora Batera byli dr Małgorzata Bonikowska i Andrzej Krajewski.