Dookoła Świata - dr Małgorzata Bonikowska, prof. Tadeusz Iwiński

29 maja 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli dr Małgorzata Bonikowska i prof. Tadeusz Iwiński.